เดินทางอบรมคนกล้าคืนถิ่นเตรียมตัวเดินทางเข้าอบรม คนกล้าคืนถิ่น

รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้อบรมโครงการ คนกล้าคืนถิ่น ในวันพรุ่งนี้แล้ว จัดกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางไปเชียงราย ผมได้เข้าอบรมในพื้นที่เขต 5 ที่ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย เตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนต่าง ๆ และเตรียมคำถามเกี่ยวกับแนวทางเกษตรที่ผมคิดจะทำขึ้นด้วย เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ที่นำมาทำการเกษตรเพาะปลูกร่วมกับโครงการ คนกล้าคืนถิ่น ในครั้งนี้

ช่วงเวลาอบรม คือ วันที่ 22 ถึง 26 มีนาคม 2558 นี้ เป็นเวลา 5 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 1 – ค้นหาแรงบันดาลใจและเป้าหมายชีวิต
วันที่ 2 – เรียนรู้พื้นฐานการพึ่งตน
วันที่ 3 – เรียนรู้การจัดการพื้นที่และวิถีชีวิตแบบครบวงจร
วันที่ 4 – ฝึกฝนทักษะเฉพาะด้าน (ตามความสนใจ)
วันที่ 5 – วางแผนพื้นที่และวางแผนชีวิต

เมื่อผ่านการอบรม และได้รับเลือกพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 เดือนแล้ว นี่คงเป็นบทพิสูจน์ตัวผมเองว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จได้มากแค่ไหน และเราจะทำถึงเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ได้หรือไม่

ยังไงแล้วผมจะนำเสนอชีวิตตลอดการเข้าร่วมโครงการ คนกล้าคืนถิ่น เป็นระยะๆ นะครับ ว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง อีกอย่างเพื่อเป็นการเตือนความจำและเป็นเครื่องจดบันทึกตัวเองว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง

หลังจากกลับมาจากการอบรมแล้ว เดี๋ยวผมจะมาอัพเดทอีกครั้งนะครับ

คนกล้าคืนถิ่น