โครงการคนกล้าคืนถิ่น

โครงการคนกล้าคืนถิ่น

ก่อนหน้านี้ผมมีแผนไปเป็นเกษตรกร โดยคิดว่าจะไปปลูกพืชผักการเกษตรและทำสวนผลไม้ที่เชียงใหม่ในพื้นที่ที่ดินของแฟน กำลังวางแผนและศึกษาหาข้อมูลการทำการเกษตร อยู่ ๆ มา วันหนึ่งแฟนได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐฯ มาให้ ซึ่งก็คือ “โครงการคนกล้าคืนถิ่น” เลยลองตัดสินใจส่งใบสมัครเข้าร่วมดู วันนี้ทางโครงการฯ ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ การอบรมรุ่น 1 ซึ่งมีชื่อผมด้วย ดีใจมากที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ คอยให้คำแนะนำ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ผมได้เข้าร่วมฝึกอบรมรอบวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2558 นี้ ชีวิตผมกับการเกษตรดูมีความหวังขึ้นมาอีกนิด อย่างน้อยก็ไม่ต้องลองถูกลองผิดมากนัก

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยให้ลงมือจริงในพื้นที่ตนเอง 2-3 ไร่ หรือพื้นที่กลางที่จัดให้ เพื่อร่วมกันพิสูจน์การพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง มั่งคั่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน โดยมีทีมพี่เลี้ยงที่เคยทำได้แล้วคอยให้คำแนะนำจนสำเร็จ

“หลักสูตรคนกล้า อบรม 5 วัน ลงมือทำ 5 เดือน”

วันที่ 1 – ค้นหาแรงบันดาลใจและเป้าหมายชีวิต
วันที่ 2 – เรียนรู้พื้นฐานการพึ่งตน
วันที่ 3 – เรียนรู้การจัดการพื้นที่และวิถีชีวิตแบบครบวงจร
วันที่ 4- ฝึกฝนทักษะเฉพาะด้าน (ตามความสนใจ)
วันที่ 5 – วางแผนพื้นที่และวางแผนชีวิต

โครงการคนกล้าคืนถิ่นมีองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 20 องค์กร สานพลังร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อปลดล็อคการพัฒนาท้องถิ่นชนบท โดยการสร­้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนคนหนุ่มสาวให้กลับคืนถิ่นภูมิลำเนา เพื่อมาร่วมกันพิสูจน์ทฤษฎีการพึ่งพาตนให้ได้อย่างมั่นคง ช่วยเสริมพลังที่อ่อนล้าของคนชราและเด็กใน­ปัจุบัน

โดย โครงการคนกล้าคืนถิ่น นี้ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 – 65 ปี สำหรับผู้มีความตั้งใจจริงที่จะใช้ชีวิตแบบพึ่งต­นเอง

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าอบรม 5 วัน ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 7 เมษายน นี้ โดยแบ่งรอบการอบรมตามพื้นที่เขตต่างๆ แล้วจะคัดผู้ที่เข้าอบรม มาลงมือปฏิบัติจริงเป็นเวลาอีก 5 เดือน ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2558 โดยประมาณ

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ ใครสนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ลองส่งใบสมัครเข้าไปได้เลย ดูรายละเอียดด้านล่างนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกูรู และได้รับการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการผลิตให้คนกล้า กลับคืนสู่ภูมิลำเนา เพื่อยืนหยัดใช้วิถีเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได­้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ผู้ที่สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

FB : คนกล้าคืนถิ่น
Website : konglakuentin.com
Email : konglakuentin@gmail.com
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 มีนาคม 2558 นี้