ขั้นตอนการใส่ Logo ร้านค้าใน PayPal เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

การใส่ Logo ร้านค้าใน PayPal นั้น เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา และเพิ่มความมั่นใจในการชำระเงินของลูกค้า ในกรณีที่เราผูก PayPal ไว้กับร้านค้า เพื่อใช้ในการรับชำระเงินบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งดีกว่าการแสดงเพียงแค่เป็นอีเมลที่เราไว้รับเงินอย่างแน่นอน

ก่อนอื่นให้เราสร้าง Logo ร้านค้าของเราขึ้นมาก่อนโดยรูปภาพนั้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 190 x 60 Px เท่านั้น แล้วทำการอัพโหลดเก็บไว้บนเว็บไซต์ของเรา

สำหรับขั้นตอนการใส่ Logo ใน PayPal เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ นั้น มีขั้นตอนอยู่เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. เมื่อเรา Login เข้า PayPal แล้ว ให้คลิกที่ seller preferences

  2. ระบบจะนำเราเข้าสู่หน้า My Profile ให้คลิก Update ตรงรายการ PayPal buttons
  3. หลังจากนั้นให้คลิกที่ Manage checkout page styles ดังภาพ
  4. ระบบจะเข้านำเข้าสู่หน้า Customise your Payment Page ให้เราคลิก Add ได้เลยครับ
  5. เมื่อเข้าสู่หน้า Edit Custom Page Style แล้วให้เรากำหนดชื่อ Page Style Name:ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ แล้วนำ url ของภาพที่เราเก็บไว้บนเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ นำมาใส่ลงในช่อง Logo Image URL: หลังจากนั้นทำการกดบันทึก (Save)
  6. เมื่อบันทึกแล้ว ระบบก็จะนำกลับมาที่หน้า Customise your Payment Page อีกครั้ง ให้เรากด Make Primary เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักครับ

    เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อมีลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของเรา เมื่อระบบนำมาหน้าชำระเงินด้วย PayPal ของเรา ก็จะปรากฏ Logo ร้านค้าของเราที่สวยงาม น่าเชื่อถือมากขึ้น และยังเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกด้วยครับ