คุณมีความฝันหรือเปล่า?

ผมหมายถึง คุณมีเป้าหมายในชีวิตที่จะไปให้ถึง ที่จะทำให้สำเร็จหรือเปล่า? หากใช่ จงฟัง!!!!

ทุกคนบนโลกนี้ ผมเชื่อว่ามีเป้าหมาย มีความฝันที่จะใช้ชีวิตตนเองอย่างไร เราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเอง (อัตตา) เราจะทำอะไรเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งนั้นก่อน (อัตตา) เราหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเป็นจริง เป็นดังที่เราปรารถนา และ อื่นๆ ที่เข้าข้างตนเอง (อัตตา)

ทั้งหลายทั้งมวล หากมีกิเลส เข้าร่วมด้วย มักจะไม่ก่อเกิดผลดีตามมา หากมีสติ ซึ่งก่อเกิดปัญญา ย่อมนำพาเราไปสู่ทางสายกลางเสมอ คือ ไม่มากไป ไม่น้อยไป…

เราต้องลดอัตตาลงบ้าง เพื่อรับคำวิจารณ์ แล้วใช้ปัญญาทำความเข้าใจ วิเคราะห์ หรือตอบสนองอย่างเหมาะสม – สตีเวน อาร์ โควีย์

สตีเวน อาร์ โควีย์ เป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “เราต้องลดอัตตาลงบ้าง เพื่อรับคำวิจารณ์ แล้วใช้ปัญญาทำความเข้าใจ วิเคราะห์ หรือตอบสนองอย่างเหมาะสม” ความนอบน้อม คือ การแสดงความขอบคุณต่อความกล้าของคนคนหนึ่งที่ให้ความคิดเห็นแก่เราอย่างตรงไปตรงมา เรื่องดี คือ เมื่อเราขอคำแนะนำและแสดงความรู้สึกขอบคุณ ก็เท่ากับเราบอกอีกฝ่ายว่าความปรารถนาที่จะเติบโตของเรานั้นมีมากกว่าอัตตา และเรายินดีรับคำวิจารณ์ที่จะช่วยให้เราพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

หากเราต้องการประโยชน์จากคุณค่าของการมีคนร่วมทางไปสู่ความฝันของเรา จงขอความเห็นจากคนเหล่านั้น การถามและฟังคำตอบจะทำให้เกิดความแตกต่างในทันที


กาลครั้งหนึ่งเมื่อสองพันห้าร้อยปี พระผู้มีพระภาคได้อุปมาว่า คนมีสี่จำพวกซึ่งเปรียบได้กับบัวสี่เหล่า กล่าวคือ

๑. บัวประเภทบานแล้ว ได้แก่ คนเข้าใจง่าย พูดนิดเดียวก็เข้าใจสว่างไสว
๒. บัวที่กำลังปิ่มน้ำจะบานจะโผล่ขึ้นมา หมายถึง คนที่จะจูงพร่ำสอนกันหลายเที่ยวหลายครั้ง
๓. บัวที่ยังอยู่ลึกไปกว่านั้น หมายถึง คนที่ได้รับฟังหลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังจะต้องอาศัยเพื่อนฝูงที่ดีคอยกระตุ้นเตือน
๔. บัวที่อยู่ใต้น้ำ หมายถึง คนที่สอนเท่าไรก็ไม่รู้เรื่อง พยายามจะโต้แย้ง จะเถียงจะรั้น จะดันทุรังไปก่อน

ท่านอยู่ประเภทไหน หรืออาจจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเหล่าที่ห้า หุบๆบานๆ พอฟังพอรู้เรื่อง อะไรดีก็สว่างไสวขึ้นแวบหนึ่ง แล้วก็กลับไปมืดมนต่อไปอย่างนั้นหรือ?

สัจธรรม คือ ความเป็นจริงของธรรมชาติ แม้ภัยธรรมชาติทุกประการจะน่ากลัว หากรู้เท่าทันอย่างมีสติ ก็ทำให้เลี่ยงภัยนั้นได้

บุญรักษา