“ความสุข…อาจทำให้ลุ่มหลง
ความ ทุกข์…ทำให้รู้จักชีวิต
จึงควรขอบคุณความทุกข์บ้าง”

“เพียงคิดช่วยเขา…ใจเราก็สุข แล้ว
เพียงคิดเบียดเบียนเขา…ใจเราก็ทุกข์แล้ว”
“น้ำทำให้เรือลอยได้ ก็ทำให้เรือล่มได้
ทรัพย์สินเงินทอง ทำให้คนเป็นสุขได้ ก็ทำให้คนเป็นทุกข์ได้”

“การมองข้ามงานเล็กไป จะทำให้งานใหญ่ไม่สำเร็จ”
“เพ่งโทษตน…เป็นบัณฑิต
เพ่งความผิดคนอื่น…เป็นพาล”
“ก้าวแรก ก้าวต่อๆ ไป และก้าวสุดท้าย สำคัญพอๆ กัน
ขาดก้าวใด ก้าวหนึ่ง ชีวิตจะถึงที่หมายไม่ได้”

“คลื่นลมทำ ให้ทะเลสวย อุปสรรคทำให้ชีวิตงาม .. บุคคลจึงไม่ควรยอมแพ้เมื่อพบอุปสรรค”

“หาก ครั้งนี้ล้มเหลว ครั้งต่อๆ ไปต้องสำเร็จ .. เพราะความสำเร็จ มักมาหลังจากความล้มเหลวเสมอ”

“ความวิตกกังวลใจเป็นโรคร้ายของชีวิต
ถ้า ปล่อยก็ว่าง ถ้าวางก็จะเบา ถ้าเอาก็จะหนัก
ความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอุบาย สร้างสันติ”

คาถาการทำงาน
“การทำงานคือการพักผ่อน
ทำงานเพื่องาน ไม่ใช่ทำงานเพื่ออะไร
คนโง่ทำงานแล้ว ทุกข์ คนฉลาดทำงานแล้วสุข”
…..หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ

ยุ่งยาก กับ เยือกเย็น
“ในยามที่เราพบกับ ความยุ่งยาก ต้องพึ่งพาความเยือกเย็น
ค่อยๆ ย้อนลงไปแยกแยะสาเหตุแห่งปัญหา ที่ทำให้เราเร่าร้อน”

“เราจะเอาชนะความ ยุ่งยากของชีวิตได้
ด้วยการเอาชนะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในใจของเรา เสียก่อน”

“จงมองดูความวิตก กังวลของตนเอง
มองดูว่ามันทำให้เราเอาชนะปัญหาของเรา
หรือมันทำให้ เราหมดพลังและพ่ายแพ้”

“ปัญหา ต่างๆ ของชีวิต ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
ความทุกข์ยากที่เราคิดว่ามันแสน สาหัสสำหรับเราในวันนี้
ในวันข้างหน้าเราอาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็ก น้อย..”