10 วัน กับยอด Google Adsense – Contextaul Ads

เช้านี้อาจมึน ๆ จากการนอนน้อย คิดเองว่าถ้าได้ระบายออกมาบ้างคงดีขึ้น และจะได้กลับไปนั่งโฟกัสงานที่ทำต่ออยู่ บทความนี้ขอพูดคุยเรื่องของ Google Adsense สักหน่อย

Boyz

28 มิถุนายน 2564

Make Money Online ในคอกเล็ก ๆ

ในขณะที่นั่งเขียนลิลส์ Make Money Online ต่าง ๆ นานาที่เคยทำออกมา พร้อมวิเคราะห์ความผิดพลาดของตัวเอง ก็เริ่มเขียนเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนขึ้น และขอใช้เวลา 2-3 เดือน สำหรับการศึกษาทบทวนความรู้ใหม่อีกครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม 64 ถึงมีนาคม 64 พร้อมบอกกลับตัวเองว่า เราคงต้องโฟกัสเป็นเรื่อง ๆ ก่อน ลงมือทำทีละอย่าง ดังคำที่ว่า กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง เพราะทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน มันมักจะไม่ได้ดีสักอย่าง ค่อย ๆ ลงมือทำทุกวันทีละนิด ๆ สม่ำเสมอ แค่ไม่หยุดเป็นพอ

Boyz

19 มิถุนายน 2564