Maturity Planกลับมาทักทายกันสักหน่อย หลังจากหายเงียบไปสักพักใหญ่ เพราะติดภาระกิจขายของ ตอนนี้ยอดขายถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ กำลังก้าวสู่จุดคืนทุนแล้ว เดือนหน้าก้อวางแผนจะไปดูที่ทาง เพื่อทำ Guest House เป็นโปรเจกต่อไป และหลังจากนั้นคงก้าวเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวเต็มตัวเลย ตอนนี้กำลังหาข้อมูลและศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ตนเองยังขาดความรู้อยู่อีกเยอะเลยครับ ไม่มีคำสายเกินเรียนรู้ อิอิ

จริงๆ แล้ว วันนี้ผมตั้งใจจะนำบทความหนึ่งมาให้ได้อ่านกัน บังเอิญผมได้อ่านเจอจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง แต่ผมจำไม่ได้ครับว่าเป็นของสำนักไหน เพราะรีบๆ จดมา เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องวุฒิภาวะ อ่านแล้วก้อเห็นว่ามีประโยชน์เลยนำมาให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน

วุฒิภาวะ หรือ Maturity คืออะไร

วุฒิภาวะ หมายถึง ความมี ความเป็น ความปรากฎ ที่เป็นภูมิรู้ ความเจริญ ความงอกงาม ความเป็นผู้ใหญ่ทางบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางอารมณ์

มร.กอร์ดอน เอ็ม. อัลฟอร์ท นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้อธิบายคุณสมบัติของบุคคลที่มี บุคลิกภาพวัฒนะ หรือ วุฒิภาวะ ไว้ 6 ประการ ดังนี้

1. มีปรัชญาชีวิตหรือค่านิยมของชีวิต ซึ่งทำให้บุุคคลผู้นั้นใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่น บากบั่นมีจุดหมาย
2. มีจิตเพื่อบุคคลอื่น และเพื่อสังคมส่วนรวม สามารถร่วมสร้างสรรค์แบ่งปัน ความรู้ ความคิด ทุกข์สุขกับบุคคลในครอบครัว เพื่อนนอกวงการและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมีจิตใจ เพื่อสังคมส่วนรวม
3. สามารถสร้างไมตรีกับผู้อื่นได้ ไม่อิจฉาหรือรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ บุคคล วัตถุ ตำแหน่ง รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ และรู้จักปลง
4. กล้าเผชิญกับทุกข์ยากของชีวิตได้
5. มีอารมณ์ที่ไม่ขึ้นลงรวดเร็ว และรุนแรง มีอารมณ์ขัน และมีความยืดหยุ่น
6. กล้าเผชิญและยอมรับทั้งความด้อย และความเด่นของตนเอง บุคคลอื่นและของสังคม คนที่เห็นตัวเองและคนอื่นด้อยสุดหรือเด่นสุด ชั่วสุดหรือดีสุด คือ คนที่ยังคิดแบบเด็กๆ ไม่มีมนุษย์คนใดจะมีวุฒิภาวะเต็มเปี่ยม แต่ละคนมีระดับของวุฒิภาวะแตกต่างกันไป

EQ เรื่องสำคัญ แต่เรื่องวุฒิภาวะสำคัญกว่า