เพลงพลังแห่งนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว นำมาให้ฟังกันครับ

BoyD – Phachara T.